C-kullen

e. NUCH IPO 1, korad, Falköens Vasko HD, A ED 0. Svensk och norsk segrare 2017.

u. X'tas Zaga, HD B, ED 0, Sg MH.

Valpbilder

7 veckor gamla.

6 veckor gamla

5 veckor gamla

4 veckor gamla