F-kullen

e. IPO 1, AK, MH, Neros Del Lupo Nero  HD, A ED UA 

u. X´tas Zaga, IPO 1, MH, Sg, HD B ED UA

VALPBILDER

8 veckor gamla

Sex och 1/2 vecka gamla

Fem och 1/2 vecka gamla

Fyra veckor gamla

Tre veckor gamla

Besök av barnbarnen i valplådan
Nu har vi lekt klart
Barnbarn i lådan

Två och 1/2 vecka gamla

Tio dagar gamla